Poliizosiyanürat (Poliisocyanurate) Dolgulu Poliüretan Sert Köpüklü Sandviç Panel

boyalı sac sandviç panel sandviç panel

Isı yalıtımında Poliüretan sert köpüğü , kapalı hücre yapısından su ve rutubetten etkilenmemesi , hafifliğine karşın kendini taşıyabilmesi , yaşlanmış üstün yalıtım değerlerini uzun yıllar boyunca koruması ve sıhhi olması ve sağladığı tasarruflarla yıllardan beri çeşitli alanlarda kullanılmaktadır .

Poliüretan köpüğü , yanmaya karşı dirençlerini katkılarla artırarak DIN 410 2 B 2 sınıfında yerini almıştı .

Son yıllarda konut ve sanayi yapılarında , yangına karşı önlem alınması yönünde Poliüretan hammadde üretici şirketlerin yaptıkları araştırmalar neticesinde devamlı gelişme gösteren standart testler ve yönetmeliklerin getirdikleri yaptırımları bu yönetmeliklere uyacak köpük türleri üzerinde araştırma ve geliştirme arayışlarını sıklaştırmıştı .

Yangın esnasında tutuşan cisimlerin , alevin yayılması ile birlikte çıkardıkları duman yoğunluğu kriterleri ifade etmektedir . Poliüretan sert köpüğünün yangın esnasında bu kriterlere uyabilmesi

için devam eden araştırmalar POLİİSOCYANURATE köpüğünü ( PIR ) yaratmışlardır .

(siyanür ile ilgisi yoktur)

POLİİSOCYANURATE köpüğü esas olarak , standart poliüretan köpüğünün sertleştirici komponentini üretim aşamasında  2,5 katı zenginleştirerek ihtiva ettiği azot gruplarını , tuz esaslı ve diğer katalistler vasıtasıyla bloke ederek köpüğün moleküler yapısını değiştirerek boyutunu birkaç misli büyütmektir . Bu şekilde oluşan köpüğün tutuşabilme mertebesi çok daha yüksek derecelere çıkmaktadır .


PIR köpüğünün özelliği , alevi gören alanının anında kalıcı bir sönmüş , kömür cürufu benzeri ,

haline gelmesi ile alevin hem yolunu keserek kendinden bir mania oluşturarak oksijen ortamı ile temasını kesmek hem de bu cürufun yüksek derecelerde aleve yalıtım görevi yaparak alevin yol almasını önlemektir . Bu özelliklerinden ötürü , tabii olarak , çok düşük bir duman inkişafı ortaya çıkarmasıdır .

PIR köpüğünün ısı yalıtım değerleri standart poliüretan sert köpüğününki ile eş değerdedir .

Isı çatalı – 150 ilâ 150 ºC arasında güvenlikle kullanılabilir .


PIR köpüğü yukarıda belirtilen özellikleri ve yanmaya karşı direncinden dolayı ve özellikle hafifliğinden tüm dünya ülkelerinde şartnamelerde yer almaktadır .


Çatı ve cephe panellerine ilaveten püskürtme uygulamsı ve bloktan kesme 6 ilâ  200 mm kalınlıklarda levha şeklinde ihtiyaç sahiplerine sunmaya başlamıştır..

Talepte bulunan kesimler özetle :


I. Polyester tekne üreticileri


II. Kompozit panel üreticileri


III. Frigorifik kasa üreticileri


IV. Maket ve mimari tasarım işleri


V. Isı yalıtım levhaları, mantolama vs. nefes alan malzeme olmasından dolayı küf oluşmaz.


VI. Soğuk hava depoları

Yaşlanmış ısı iletkenlik katsayısı 30-60 Kg / m3  0.0 24 Kcal/m.h.°C

Asgari yoğunluk  30 Kg / m³

Azami yoğunluk   250 Kg / m³

Basma mukavemeti yoğunluğa tabi   2.3 - 5.0 Kg / cm ²

Su buharı geçirgenlik direnç faktörü  100 m

Su emme (  24 saat batırılmış hali )  %3 hacimde

Yanma sınıfları talebe bağlı  DIN410 2 B4-B3-B 2-B1

Yanma sınıfı Özel Üretim köpük  Poliisocyanurate köpük

Yanma sınıfı Özel Üretim köpük  Fransız Epiradiateur Class M1

Hücre yapısı gözle ancak görülebilecek küçüklükte  takriben  20- 24 adet / cm

Azami 5 mm çapında boşluklar  seyrek

En isteğe bağlı  500 - 1 200 mm

Boy isteğe bağlı ( ± 3 mm tolerans )  1 200 -  2800 mm

Kalınlıklar  6 -  200 mm

Yüzey  düz veya sıvaya uygun kanallı

Kenar profili  düz

POLİİZOSİYANÜRAT


  Poliüretan köpüğün ana bileşenlerinden izosiyanatın kendisi gibi başka bir izosiyanat molekülleri ile reaksiyona girmesi sağlanarak poliizosiyanürat (PIR, poliizo) adı verilen yeni bir makro molekül yapı oluşturulabilir.


  PIR, PMDI (polimerik metil difenil izosiyanat) ya da MDI ile poliol arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu oluşur ve PIR’ı PUR’dan ayıran, MDI ile poliol bileşenlerinin karışım miktarlarıdır. PIR üretiminde kullanılan MDI miktarı daha fazladır ve poliol dışında kendileri ile de reaksiyona girmeleri sağlanır. Sonuçta yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılığı daha yüksek izosiyanürat zincirleri oluşur. Bu zincirler normal üretan zincirlerinden daha kuvvetlidir


  PIR yapıdaki sert köpükler, yüksek seviyede yangın performansı istendiğinde tercih edilir (EN 13501– 2). Yapısındaki farklılık nedeniyle yanabilirliği ve duman oluşumu PUR’a göre oldukça düşüktür. Boyutsal kararlılık anlamında PUR’dan daha başarılıdır. Doğaya zararsız şişirici ajanların kullanılmaya başlanması ile yanma özelliğindeki artışın önüne geçilmesi için iyi bir tercihtir. Ancak bileşimindeki izosiyanat miktarının artması ile elde edilen köpüğün kırılganlığının bir miktar arttığı söylenebilir.

Poliizosiyanurat Nedir ?

PIR (Poliizosiyanurat) poliüretan sistemin kompozit sandviç paneller için yanmazlık derecesi geliştirilmiş halidir.

POLİİZOSİYANÜRAT

ADRES

İrtibat Ofisi: Demirciler Sitesi 6. Yol

No : 83/16 Zeytinburnu - İstanbul

Fabrika      : Gebze

TELEFON

İrtibat Ofisi  : +90 212 510 0195

GSM             : +90 532 735 6951

E-Mail

info@catiteknik.com

sandvicpanel@catiteknik.com

poliüretan sandviç paneller taşyünü sandviç paneller sandviç panel

sandviç panel fiyatları  2015

sandviç panel fiyat

sandviç panel fiyatı

sandviç panel çatı

sandviç panel nedir

sandwich panels turkey

Hazır Stoktan HEMEN Teslimat . Panellerimiz İhraç Kayıtlı ve TSE’lidir. Fabrikadan Halk’a Sandviç Paneller ! info@catiteknik.com Mail: info@catiteknik.com?subject=Sandvic Panel Fiyat Talebi
İletişim
DMCA.com Protection Status

Firmamızda çeşitli özelliklerde sandviç panel ve çeşitleri bulunmaktadır.

1979’dan bugüne çatı sektöründe lider kuruluşlardan biri olan firmamız;  Türkiye genelinde sayısız referans’a ve iş bitirme belgesine sahiptir.

Köklü firmamız’ın sizlere malzeme ve işçilik açısından, sitemizin ise malzemeler hakkında yardımcı olacağından eminiz........ Yurtiçi ve Yurtdışı ihraç kayıtlı ; Poliüretan, Taşyünü çatı ve cephe panellerimiz mevcuttur.